RAZPIS ČISTILKA II m/ž

RAZPIS ČISTILKA II m/ž

RAZPIS ČISTILKA II m/ž

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 19., 20., 21. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011 in 34/2011) in 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člena Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta 

ČISTILKA II (m/ž) 

Delo na prostem delovnem mestu se opravlja v delovnem razmerju za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom ter možnostjo podaljšanja in s poskusno dobo 3 mesecev. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

  •  nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali končana osnovna šola ; 
  •  starost: od dopolnjenega 18 leta starosti dalje. 

Glavne delovne naloge »Čistilka II (m/ž)«: 

  •  čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev; 
  •  čiščenje in urejanje sedeža organa; 
  • opravljanje drugih del in nalog po navodilih direktorja zavoda. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »Čistilka II (m/ž)«. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi »Čistilka II«. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem. 

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za prosto delovno mesto ČISTILKA II (m/ž)« na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 5 dni po objavi tega javnega razpisa na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ter spletni strani ZKŠTM: www.zkstm.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vanja@zkstm.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje gospa Vanja Winkler na telefonski številki 031 724 288 ali elektronskem naslovu: vanja@zkstm.si

V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske

 
Nakup abonmaja / vstopnice