Predstavitev

Predstavitev

Objekt je bil zgrajen v letu 1937. Prvo obnovo je doživel leta 1967, menjava strehe se je izvedla v letu 1990. V letu 2005 je sledila obnova odra (betonska plošča na odru), obnova regulacijske opreme (regulacijska omara, mešalna miza, monitor, obnovljeni reflektorji – vse last KD Prežihov Voranc). V letu 2008 se je obnovila dvorana, ki je vključevala montažo novih stolov, prenovo stropa, tal in kabine za regulacijo in ozvočenje. Leta 2009 se je montirala indukcijska zanka.

Velika dvorana kulturnega centra je odslej sodobno opremljena z novimi udobnejšimi sedeži, ki bodo obiskovalcem nudili še udobnejše spremljanje kulturnih in drugih prireditev. Pomembna pridobitev v začetku leta 2009 je tudi t.i. indukcijska zanka, ki omogoča spremljanje kulturnih in drugih prireditev tudi naglušnim osebam. Dvorana razpolaga s 187 sodobnimi sedeži, osvetljavo omogoča 30 reflektorjev, ozvočenje zajema: 1000 W zvočniki, pet mikrofonov in mešalna miza. Oder je opremljen z zaveso, ki omogoča avtomatsko odpiranje/ zapiranje, prav tako dvorana omogoča video projekcije, dostop v dvorano je omogočen tudi invalidnim osebam, saj so odpravljene vse arhitektonske ovire.