OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi

 

V mesecu juliju bo Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem izdal glasilo Ravenski razgledi v nakladi 4.500 izvodov, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva v Občini Ravne na Koroškem.

Ponujamo vam možnost promocije in oglaševanja.

Cene za posamezno velikost oglasa so v priponki.

V kolikor se boste odločili, da bi vaše podjetje oglaševalo v novi številki glasila, vas prosimo, da nam do 15. maja  vrnete izpolnjen priložen obrazec

 
Nakup abonmaja / vstopnice